Història

El territori de Petreto és esmentat l’any 953 com un dels límits orientals de l’estany de Castelló, en un precepte del rei Lluís d’Ultramar que confirma els drets de pesca que el monestir de Sant Pere de Rodes hi tenia, així com la propietat de les illes, Volvagro, Foniliaria i Sararto, la localització de les quals és difícil de precisar avui dia. Marzà s’esmenta l’any 1060.

1151 – Guillem Humbert disposa, en testament, el seu desig d’ésser enterrat a Sant Pere de Rodes i deixar al monestir el seu alou de Marzan.

1288 – L’abat de Sant Pere de Rodes comprà el castell d’Amarsà, amb totes les seves pertinences i jurisdiccions, al cavaller Simó de Sales.

1308 – Consta que la jurisdicció civil de Vila-Sacra, el Far i Marzà, competia a l’abat de Sant Pere de Rodes, al qual estaven obligats a prestar homenatge els comtes d’Empúries.

1402 – El rei Martí, com a comte d’Empúries, reconeixia aquest domini del monestir. Marzà consta com a possessió de Sant Pere de Rodes l’any 1509 en prendre possessió l’abat Ferran Ram.

Fou possessió del monestir de Sant Pere de Roda, de la seu de Girona i dels comtes d’Empúries.

1933 – Pedret i Marzà es va segregar de Vilanova de la Muga, municipi a que va pertànyer des de l’any 1846.