Història

El territori de Petreto és esmentat l´any 953 com un dels límits orientals de l´estany de Castelló, en un precepte del rei Lluís d´Ultramar que confirma els drets de pesca que el monestir de Sant Pere de Rodes hi tenia, així com la propietat de les illes, Volvagro, Foniliaria i Sararto, la localització de les quals és difícil de precisar avui dia.Marzà s´esmenta l´any 1060.

1151 – Guillem Humbert disposa, en testament, el seu desig d´ésser enterrat a Sant Pere de Rodes i deixar al monestir el seu alou de Marzan.

1288 –  L´abat de Sant Pere de Rodes comprà el castell d´Amarsà, amb totes les seves pertinences i jurisdiccions, al cavaller Simó de Sales.

1308 – Consta que la jurisdicció civil de Vila-Sacra, el Far i Marzà, competia a l´abat de Sant Pere de Rodes, al qual estaven obligats a prestar homenatge els comtes d´Empúries.

1402 – El rei Martí, com a comte d´Empúries, reconeixia aquest domini del monestir. Marzà consta com a possessió de Sant Pere de Rodes l´any 1509 en prendre possessió l´abat Ferran Ram.

Fou possessió del monestir de Sant Pere de Roda, de la seu de Girona i dels comtes d’Empúries

1933 – Pedret i Marzà es va segregar de Vilanova de la Muga, municipi a que va pertànyer des de l´any 1846.