Castell de Marzà

Resten alguns vestigis dins el nucli actualment habitat. Al nord-est de la plaça podem veure la portada de la fortalesa, de noble arcada de mig punt, de gran dovellatge, amb l’espai per on baixava el castell. Dona accés a un tram de carrer cobert amb volta de canó. A ponent del portal hi ha un gran lleç de muralla espitllerat, en una bona part del qual s’han adossat algunes cases.

castell