Castell de Marzà

castell

Resten alguns vestigis dins el nucli actualment habitat. Al nord-est de la plaça podem veure la portada de la fortalesa, de noble arcada de mig punt, de gran dovellatge, amb l´espai per on baixava el castell. Dóna accés a un tram de carrer cobert amb volta de canó. A ponent del portal hi ha un gran lleç de muralla espitllerat, en una bona part del qual s´han adossat algunes cases.