Església de Sant Esteve de Pedret

L’església romànica de Sant Esteve fou construïda durant la segona meitat del segle XII. L’edifici consta d’una nau única coberta amb volta de canó i capçada amb un absis semicircular. Sobre la façana de punt s’alçava un campanar d’espadanya, de dos ulls, que posteriorment va ser regruixat i s’hi va afegir, al costat, un comunidor, més baix. L’església tenia dues portes, una al frontis i l’altra a migdia. Aquesta consta de tres arcs de mig punt en degradació i guardapols motllurat. A la llinda hi ha el relleu d’una creu grega encerclada. A la mateixa façana hi ha una finestra de doble esqueixada, també de mig punt, amb guardapols i fris amb dents de serra. De configuració semblant és la finestra del frontis, però aquesta presenta, als muntants, columnes amb capitells esculpits. El més ben conservat mostra unes feres devorant un home. La finestra de l’absis mostra també dos capitells esculpits amb testes humanes.

stesteve