Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Pedret i Marzà fins a:

Població

Vilajuïga

Figueres

Roses

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

3 Km

12,5 Km

12 Km

61,9 Km

66,2 Km

150,6 Km

241,1 Km

284,8 Km