Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Pedret i Marzà fins a:

Població

Vilajuïga

Figueres

Roses

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

3 km

12,5 km

12 km

61,9 km

66,2 km

150,6 km

241,1 km

284,8 km