Decrets d’alcaldia

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2024, amb les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic, amb les que afecten la gestió dels serveis públics i amb les que estan subjectes a publicació, en aplicació de la Llei de Transparència

Última actualització: 31/05/2024