Contractes menors

Aquests són els contractes menors adjudicats per l’Ajuntament de Pedret i Marzà. Aquí trobareu únicament contractes d’obres amb valor estimat inferior a 40.000€ i contractes de serveis i subministraments amb valor estimat inferior a 15.000€. Si voleu consultar contractes d’imports superiors, els trobareu a la pàgina que correspon, segons la naturalesa del contracte (obres, serveis o subministraments)

Última actualització: 05/07/2024