El pressupost


Atenció: aquesta pàgina està en construcció. En breu trobareu tots els documents que formen part de l’expedient i els imports consignats a cadascuna de les partides del pressupost.


Aquests són els principals documents que formen part del pressupost del 2024:

Aquests són els principals documents que formen de la tramitació de l’expedient:

Última actualització: 27/04/2024