Execució trimestral del pressupost

A la taula següent podeu fer un seguiment per capítols de l’execució trimestral del pressupost. A la primera columna numèrica hi ha els imports previstos en el pressupost aprovat a principi d’any i a les columnes següents podeu veure com va evolucionant l’execució al llarg de l’any.

No es tenen en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors, i que es van fent efectius durant el 2024, i tampoc es tenen en compte els moviments extrapressupostaris per donar una idea clara de l’execució de les partides previstes inicialment.

Si us interessa conèixer tots els detalls (inclosos els imports que s’han descartat per fer aquesta taula), podeu consultar els informes d’intervenció, que trobareu més avall, com a documents adjunts.

Última actualització: 11/07/2024