Informes d’intervenció sobre regles fiscals

Trobareu a continuació els informes d’intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el límit del deute públic que s’aproven amb la liquidació del pressupost.


No hi ha dades relatives a l’any 2024 perquè encara no s’ha aprovat la liquidació del pressupost.


Última actualització: 29/04/2024