Modificacions de pressupost

El pressupost municipal, que podeu consultar aquí, és una previsió dels ingressos i les despeses que l’Ajuntament preveu per a l’exercici en curs. Durant l’any, es poden tramitar modificacions en el pressupost. Aquí trobareu les modificacions del pressupost del 2024, que s’han tramitat fins ara:

Número de la modificació Estat de la tramitació Extracte de l’expedient
01/2024 Aprovada per decret d’alcaldia X2024000062

Última actualització: 28/04/2024