Publicitat institucional

Aquesta és la despesa en publicitat institucional que ha fet l’Ajuntament de Pedret i Marzà durant el 2024. Trobareu aquí les factures a mesura que es van aprovant per Junta de Govern Local.

La informació que veieu a la taula conté totes les factures aprovades fins a la Junta de Govern de 13/03/2024.

Última actualització: 29/04/2024