Codi de conducta dels alts càrrecs

L’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern obliga els ens locals a aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs, que en el cas de l’Ajuntament de Pedret i Marzà afecta només a les regidores i regidors electes.

L’Ajuntament de Pedret i Marzà va aprovar incialment el Codi de Conducta que podeu llegir a continuació durant el Ple que es va celebrar el 27 de març de 2024. El document va estar exposat al públic i no s’hi van presentar al·legacions. El 21 de juny va sortir publicat l’anunci d’aprovació definitiva.