Organigrama polític

Aquesta és la distribució de les àrees de govern a l’Ajuntament de Pedret i Marzà:

Xènia Ijsselstein Berta
Alcaldessa

Relacions Institucionals

Governació

Urbanisme i Obra Pública

Protecció Civil

Seguretat Ciutadana

Mobilitat i Seguretat Vial

Qualsevol altra matèria que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

Carles Mas Ellis
Primer tinent d’alcaldessa

Hisenda

Medi Ambient

Agricultura

Esports

Joaquim Dalmau Escuder
Segon tinent d’alcaldessa

Eudald Serra Font
Regidor

Serveis Municipals

Brigada Municipal

Última actualització: 22/04/2024