Edictes

Exercici: 2023 Bop: 172-0 Edicte: 7637 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pedret i Marzà de 30 d'agost de 2023, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2023- 2024 (Convocatòria BDNS 714517)
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6542 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació d'Alcaldia del 7 al 13 d'agost de 2023
Exercici: 2023 Bop: 144-0 Edicte: 6286 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Organització i funcionament de l'Ajuntament de Pedret i Marzà
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5838 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de competències a regidors/es
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5837 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de competències de l'Alcaldia a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 125-0 Edicte: 5358 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 125-0 Edicte: 5357 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Designació de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4767 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del Projecte constructiu de les millores en la seguretat al pont d'ADIF
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4766 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 94-0 Edicte: 4025 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 2/2023 de modificació de crèdits