Edictes

Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2485 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 63-0 Edicte: 2318 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Contractació de personal laboral fix en el marc del procés d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1919 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte modificat de construcció de dues basses d'aigües seminetes al dipòsit controlat de residus de l'Alt Empordà al municipi de Pedret i Marzà
Exercici: 2023 Bop: 41-0 Edicte: 1499 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1439 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2023 Bop: 26-0 Edicte: 863 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 24-0 Edicte: 867 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 549 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 145 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva de l'expedient 2/2022 de modificació de crèdit