Edictes

Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3348 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera al terme municipal de Pedret i Marzà
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 3046 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del Codi de conducta dels alts càrrecs
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2905 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació inicial del Projecte tècnic de rehabilitació de la casa de propietat municipal del carrer Empordà, 4, cantonada Plaça Joc de la Pilota
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2428 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Modificació del nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2424 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Nou nomenament de segon tinent d'alcalde
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1985 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2024
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1380 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Informació pública de sol·licitud de canvi de titularitat d'un nínxol
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 691 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa GBI PAPREC, SA, abocador de Pedret i Marzà, per als anys 2024-2028 (codi de conveni núm. 17002062012004)
Exercici: 2024 Bop: 17-0 Edicte: 509 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 325 AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ - Aprovació definitiva del Projecte tècnic per la implantació d'una vorera al camí de Marzà a Vilajuïga. 1a. fase