Normativa en tràmit

Ordenança de ‘sequera’

El Ple de 15/04/2024 va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

El dilluns 22 d’abril va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial i d’inici de la fase d’exposició al públic.

Feu clic aquí si voleu veure el text aprovat inicialment.

Últimes tramitacions

Codi de conducta dels alts càrrecs: el Ple de 27 de març de 2024 va aprovar inicialment el Codi de conducta dels alts càrrecs. El 12 d’abril de 2024 va sortir publicat l’anunci d’aprovació inicial i el 21 de juny de 2024, es va publicar l’anunci d’aprovació definitiva. Feu clic aquí si voleu consultar el document.

Última actualització: 21/06/2024