Junta de Govern

Alcaldessa: Sra. Xènia Ijsselstein Berta (ERC-AM)
Primer tinent d’alcalde: Sr. Carles Mas Ellis (ERC-AM)
Segon tinent d’alcalde: Sra. Maria Aymee Delgado Montano (ERC-AM)


Periodicitat sessions Junta Govern

La Junta de Govern Local celebrà sessió ordinària l’últim dimecres de cada mes, i amb horari flexible.

A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dimecres del mes següent, a la mateixa hora.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el tercer dia hàbil següent, a la mateixa hora.