Junta de Govern

Alcalde: Sr. Daniel Valencia García (IxPM – AM)
Primer tinent d’alcalde: Sr. Carles Mas Ellís (IxPM – AM)
Segon tinent d’alcale: Sr. Rafael Rodríguez Delgado (IxPM – AM)

Periodicitat sessions Junta Govern

La Junta de Govern Local celebrà sessió ordinària cada mes, l’últim dilluns, i amb horari flexible, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el segon dia hàbil següent, a la mateixa hora. Així mateix, a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, la periodicitat assenyalada podrà modificar-se quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances, festes de Nadal o per qüestions organitzatives.