Ple

Sr. Daniel Valencia García (IxPM – AM)
Sr. Carles Mas Ellís (IxPM – AM)
Sr. Rafael Rodríguez Delgado (IxPM – AM)
Sra. Maria Aymée Delgado Montano (IxPM – AM)
Sra. Natàlia Amiel Bruguera (JUNTS PER PEDRET I MARZÀ)

Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pedret i Marzà celebrà sessió ordinària cada tres mesos, l’últim dilluns del trimestre, amb horari flexible, preferiblement a partir de les 19,00 h i al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents al juny i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar.

En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el segon dia hàbil següent, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives.