Delegacions de competències a favor de regidors/es

Sr. Daniel Valencia Garcia (IxPM – AM)

Àrea de relacions institucionals, governació, noves tecnologies i protecció civil

Sr. Carles Mas Ellis (IxPM – AM)

Àrea d´hisenda, agricultura i esports

Sr. Rafel Rodríguez Delgado (IxPM – AM)

Àrea d´urbanisme i obra pública i serveis municipals

Sra. Maria Aymee Delgado Montano (IxPM – AM)

Àrea de cultura, festes, cooperació, gent gran i participació