Delegacions de competències a favor de regidors/es

Sr Xènia Ijsselstein Berta (ERC – AM)

Àrea de relacions institucionals, governació, urbanisme, noves tecnologies i protecció civil


Sr. Carles Mas Ellis (ERC – AM)

Àrea d’hisenda, medi ambient i esports


Sra. Maria Aymee Delgado Montano (ERC – AM)

Àrea de cultura, festes, cooperació, gent gran i participació