Any 2018

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d’enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 29.187,00 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a la renovació d’equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, d’import 625,54 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs d’arranjament de diversos camins rurals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2018, d’import 900,00 €.
 • PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE PEDRET A VILAJUÏGA

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha executat les obres de “Pavimentació del camí de Pedret a Vilajuïga”, entre l’encreuament a l’oest del nucli urbà de Pedret fins al cap de terme amb Vilajuïga.

  Els treballs han estat realitzats per part de l’empresa adjudicatària, Excavacions Malé i Hurtós, SL, els quals han tingut un cost total de 47.177,90 €.

  Per a la realització d’aquesta actuació, aquest Ajuntament ha estat beneficiari d’una subvenció concedida pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, dins el març de la convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

  dav