Any 2019

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2019
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d’enllumenat públic.

  Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 13.023,75 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions.

  Per al finançament d’aquests treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 900,00 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l’adquisició de nou programari informàtic per a les oficines municipals.

  Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 610,41 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs inclosos dins l’actuació “Millores urbanístiques de la Plaça Major de Marzà”.

  Per al finançament d’aquests treballs es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d’import 19.000,00 €.

 • SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA - "PROJECTE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL JOC DE LA PILOTA I DEL CARRER EMPORDÀ"

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme les obres incloses en el projecte “Remodelació de la Plaça del Joc de la Pilota i del carrer Empordà”. El contracte d’obres va ser adjudicat a l’empresa E. Fàbrega Gestiona Obres, SL, per un import total de 64.904,40 €. Per al finançament d’aquestes obres es disposa d’una subvenció concedida pel Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, d’import 45.000,00 €.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS MUNICIPALS MOTIVADES PER CIRCUMSTÀNCIES METEREOLÒGIQUES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de reparació dels danys provocats pels aiguats dels dies 17 i 18 de novembre de 2018, a la Plaça Joca de la Pilota i C/ Tramuntana. Per al finançament d’aquestes actuacions es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona d’import 2.121,00 €.