Any 2020

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, ANY 2020
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d’enllumenat públic.

  Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 12.416,15 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l’adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals.

  Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 610,41 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions.

  Per al finançament dels treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 900,00 €.

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de “Formació d’una vorera al tram final del Carrer Mar”.

  Per al finançament d’aquesta inversió es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d’import 19.607,60 €.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL, ANY 2020

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import global 1.794,11 €, amb destí al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local.

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES

  Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de “Condicionament i millora de la zona esportiva de Marzà”. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Programa A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d’import 7.959,18 €.

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS MOTIVADES PEL TEMPORAL GLÒRIA

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme l’arranjament dels danys i desperfectes soferts en diversos camins municipals, a conseqüència del temporal Glòria. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, d’import 7.389,30 €.

 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme un taller educatiu contra la violència de gènere. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció d’import 722,48 € concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat.