Any 2022

 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2022
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, el servei de caràcter obligatori d’enllumenat públic. Per al finançament d’aquesta actuació de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import 12.413,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l’adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import 632,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions. Per al finançament dels treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import 900,00 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, d’import total 19.610,00 € per a dur a terme els treballs de “Millora de les rotondes de Marzà.”
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per al finançament de despeses culturals, d’import 5.651,25 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022, per al finançament del lloc de treball de secretaria-intervenció, d’import 10.000,00 €.
 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA I DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA (Pm07), ANY 2022

  En el marc del projecte “Foment de la salut i estils de vida saludables”, s’han dut a terme tallers de memòria i gimnàstica per a les persones majors de 60 anys. Per al finançament d’aquestes activitats es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 616,42 €.

 • FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, ANY 2022

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari, d’import total 20.603,98 €, per a fer front a despeses corrents i inversions o transferències de capital.

 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ANY 2022

  L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció d’import 1.034,38 €, concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat, en el marc del “Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere”.