Any 2023

 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE DESPESES D'INVERSIÓ EN EQUIPAMENT PER AL COSULTORI LOCAL, ANY 2023

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import global 1.143,83 €, amb destí al finançament de despeses d’inversió en equipament per al Consultori Mèdic Local.

   

   

 • SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, ANYS 2022-2023

  Dipsalut – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l’Ajuntament de Pedret i Marzà una subvenció d’import global 3.246,12 €, a destí al finançament d’actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes.

 • SUBVENCIÓ EN MATÈRIA I DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA (Pm07), ANY 2023

  En el marc del projecte “Foment de la salut i estils de vida saludables”, s’han dut a terme tallers de nutrició i de memòria i gimnàstica per a les persones majors de 60 anys. Per al finançament d’aquestes activitats es disposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 2.412,94 €.

   

 • SUBVENCIÓ PROGRAMA "DEL PLA A L'ACCIÓ" 2022-2023
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 1), anys 2022-2023, d’import 360,00 €, per a dur a terme el control i seguiment de les dades de facturació d’energia elèctrica municipal.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el programa “Del Pla a l’Acció” (Línia 3), anys 2022-2023, d’import 4.489,67 €, per a dur a terme l’actuació de “Substitució a tecnologia LED de les lluminàries als accessos a la carretera N-260”
 • SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, ANYS 2022-2023
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció d’import 1.555,96 €, concedida per part de la Secretaria d’Estat d’Igualtat del Ministeri d’Igualtat, en el marc del “Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere”.
 • SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori d’enllumenat públic i neteja viària. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, d’import 32.023,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha procedit a l’adquisició de nou equipament informàtic per a les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, d’import 632,75 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de neteja i manteniment de les vores dels camins que serveixen pel trànsit dels vehicles agrícoles i d’accés als nuclis urbans per tal de conservar-los en millors condicions. Per al finançament dels treballs de neteja i desbrossada es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, d’import 900,00 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per al finançament de despeses culturals, d’import 5.651,25 €.
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, per al finançament del lloc de treball de secretaria-intervenció, d’import 10.000,00 €.
 • FONS ECONÒMIC DE CARÀCTER EXTRAORDINARI, ANY 2023

   

  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona dins la convocatòria de subvencions del Fons Econòmic de Caràcter Extraordinari, d’import total 20.603,98 €, per a fer front a despeses corrents i inversions o transferències de capital.
 • SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DE L'ACCIÓ DE PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT A LES COMARQUES GIRONINES, ANY 2023
  • L’Ajuntament de Pedret i Marzà ha dut a terme els treballs de pintat de la pista poliesportiva situada al C. Mar del municipi. Per al seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Subprograma A3 “Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals”, d’import 1.350,00 €.