Documents d’interès

Projecte d’actuació específica per a la instal·lació de dos parcs solars fotovoltaics a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà

Properament sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic del Projecte d’actuació específica per a la instal·lació de dos parcs solars fotovoltaics a l’abocador i tindreu un mes per presentar-hi al·legacions.

Us avancem aquí els documents que estaran exposats al públic:

Projecte de nou allotjament temporal de persones treballadores temporeres en edificació existent

Mitjançant decret d’alcaldia de 19/06/2024 es va admetre a tràmit la sol·licitud per dur a terme la construcció d’un nou allotjament per a personal temporer, en edificació existent, al camí de les Encontrelles número 6.

Properament sortirà publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci i tindreu un mes per presentar-hi al·legacions. Us avancem aquí els documents que estaran exposats al públic:

Projecte de “Millores urbanístiques al carrer del Mar”