Ple extraordinari per les ordenances fiscals i dedicació d’un regidor

S’ha convocat sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament pel dia 30 d’octubre de 2023, a les 15:30 h, a la Sala de Plens i amb el següent ordre del dia:

1. PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2024.

2. ESTABLIMENT REGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS A FAVOR D’UN REGIDOR MUNICIPAL.