Ple Extraordinari

S’ha convocat sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, el dia 13 de juliol de 2023, a les 15’30 h, a la Sala de Plens, amb el següent ordre del dia:

1. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SENYOR RAFEL RODRIGUEZ DELGADO

 

Convocatòria