Activació de la xarxa mòbil de nova generació

En els pròxims dies tindrà lloc l’activació de la xarxa mòbil de nova generació a Pedret i Marzà.

Si detecteu qualsevol problema amb la visualització dels canals de la TDT, podeu posar-vos en contacte durant els pròxims 6 mesos a través de:

e-mail: ayuda@llega700.es

Telèfon: 900 833 99