APROVACIÓ PROJECTE “ PROLONGACIÓ DE VORERES AL NUCLI DE PEDRET

Per acord pres per la Junta de Govern en la sessió del dia 11 de maig de 2020, es va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu d’obra municipal de “Prolongació de voreres al nucli de Pedret ”, redactat per l’arquitecta dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la sra. Trinitat Bonaterra Batlle. […]

Adhesió al decàleg per a la recuperació socioeconòmica COVID’19

L’Ajuntament de PEDRET I MARZÀ, a través d’un decret d’alcaldia d’avui 20 d’abril de 2020, s’ha adherit al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya proposat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Es tracta de 55 mesures que caminen en la línia de reactivar […]

1 6 7 8 9 10 11