Ajuts de l’ICAEN per a la millora energètica d’edificis

Els ajuts del Programa PREE 5000, gestionat per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya (ICAEN) i finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia (PRTR) dins el programa Next Generation EU de la Unió Europea, tenen com a finalitat assolir els objectius europeus de reducció del consum d’energia i del nivell d’emissions de CO2 mitjançant la millora de l’eficiència energètica dels edificis existents.

Per això, el programa PREE 5000, disposa d’un pressupost total de 30 M€ per subvencionar accions de rehabilitació energètica d’edificis.

Si ets propietari d’un edifici o d’un habitatge individual a Pedret i Marzà, pots demanar els ajuts PREE5000 de l’ICAEN per rehabilitar-lo.

L’import dels ajuts pot anar del 40% al 100% del cost de la rehabilitació. Actualment, la mitjana dels ajuts que s’estan adjudicant és del 70%.
Les actuacions subvencionades han de ser millores de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica o millores de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

Si vols sol·licitar els ajuts, contracta un professional amb antelació suficient per gestionar la tramitació. Aquest cost també està subvencionat.

Donada la complexitat del tràmit, es recomana la contractació d’un tècnic professional perquè gestioni l’ajut. Aquest cost també està subvencionat.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2023.