APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA XARXA D’ACCÉS DE NOVA GENERACIÓ MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE PEDRET I MARZA, PRESENTAT PER TELEFÒNICA DE ESPAÑA

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de desembre de 2018, va aprovar inicialment el projecte del Pla de Desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant Fibra òptica al municipi de Pedret i Marzà, presentat per l’empresa  TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU.

 

Anunci aprovació Pla de Desplegament d´una xarxa d´accçes de nova generació mitjançant fibra òptica

Documentació Pla desplegament d´una xarxa d´accés de nova generació mitjançant fibra òptica

Plànol