APROVACIÓ PROJECTE “PROLONGACIÓ DE LA VORERA DEL CARRER MAR DE MARZÀ”

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de gener de 2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu d’obra municipal de “Prolongació de la vorera del carrer Mar de Marzà”, redactat per l’arquitecta dels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la sra. Trinitat Bonaterra Batlle.

Edicte aprovació inicial projecte

Accés projecte