Contractes d’obres

2024

Aquests són els contractes d’obres que ha adjudicat l’Ajuntament de Pedret i Marzà per un procediment diferent al dels contractes menors durant el 2024.

Si el contracte que busqueu té un valor estimat inferior als 40.000€ el trobareu a la pàgina de contractes menors, accessible aquí.

Contracte per executar les obres previstes en el “Projecte constructiu de les millores en la seguretat del pont d’ADIF”


Contracte d’obres per la implantacio d’una vorera al camí de Marzà a Vilajuïga (1a fase).

2023

Aquests són els contractes d’obres que va adjudicar l’Ajuntament de Pedret i Marzà per un procediment diferent al dels contractes menors durant el 2023.

Si el contracte que busqueu té un valor estimat inferior als 40.000€ el trobareu a la pàgina de contractes menors, accessible aquí.

Contracte per executar les obres de prolongació de la vorera del carrer del mar de Marzà

Última actualització: 13/06/2024