Millora en la distribució de les zones de contenidors

Recentment, s’han redistribuït les zones de contenidors per tal de millorar la capacitat de recollida de residus així com la imatge del nostre municipi.

En aquest sentit, el contenidor de la plaça Major ha estat retirat perquè molt a prop hi ha una zona de contenidors amb totes les fraccions de residus, de manera que facilitem el reciclatge a tots els veïns i veïnes. Així també es disposa de més contenidors i, per tant, de més capacitat. A més, la plaça Major queda més neta i endreçada.

Així, actualment, el nostre municipi disposa de 3 àrees d’aportació de residus que són:

  • Urbanització
  • Pedret
  • Darrera parada del bus

Veureu que els nous contenidors són del model “Easy”, el qual millora significativament la netedat i la higiene. El camió de recollida els agafa per la part superior i els buida per la part inferior, de manera que no els treu per la boca on dipositem els residus com succeeix amb els vells. D’altra banda, són més grans i hi caben més residus, de manera que triguen més a omplir-se. Finalment, podrem saber més exactament el pes dels residus que fem a Pedret i Marzà perquè permeten que el camió els pugui pesar amb més facilitat.