MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A INSTAL.LACIONS DE TRACTAMENT DE RESIDUS A L´ENTORN DE L´ABOCADOR COMARCAL DE L´ALT EMPORDÀ

  • El Ple de l´Ajuntament de Pedret i Marzà, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d´octubre de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació del Pla Especial Especial Urbanístic per a les instal.lacions de tractament de residus a l´entorn de l´Abocador Comarcal de l´Alt Empordà.

Certificat acord aprovació inicial

Edicte aprovació inicial

Documentació Modificació Pla Especial Urbanístic per instal.lacions de tractament de residus a l´entorn de l´abocador comarcal de l´Alt Empordà

 

  • La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’agost de 2019, va aprovar inicialment el nou document de modificació del Pla Especial Urbanístic per a les instal.lacions de tractament de residus a l´Alt Empordà a l´entorn de l´abocador comarcal de Pedret i Marzà i el nou Estudi d´impacte integració Paisatgística (EIIP).

Edicte informació pública

Nou Estudi integració i impacte paisatgístic