Padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2

L’1 de maig es publica el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2.

Us informem que el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir del proper 1 de maig.

Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2021. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2021.

Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l’actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei en l’exercici que s’ha de liquidar enguany, corresponent al 2021. (vegeu el Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer).

diptic_CO2_2022_DEF

 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

Més informació: impostco2.gencat.cat

Simulador : https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/simulador-emissions/

Calendari : http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/impostco2/calendari/