Acabats els treballs de neteja de la riera

Durant les darreres setmanes s’han dut a terme els treballs de neteja de vegetació de les rieres. 

A continuació es poden observar la comparativa entre abans i després de la neteja d’11 punts del recorregut de la riera al seu pas per Pedret i Marzà. De l’1 al 6, de la riera de Pedret, i del 7 a l’11 de la riera de Garriguella.