Exposat al públic el projecte per rehabilitar la casa del carrer Empordà 4

La Junta de Govern de 27 de març va aprovar inicialment el projecte de ‘Rehabilitació de la casa de propietat municipal, que està situada al carrer Empordà número 4, cantonada amb la Plaça Joc de la Pilota’

Es tracta d’un projecte amb un pressupost base de licitació de 203.620,53 € més IVA, que preveu recuperar l’ús d’habitatge a la primera planta i adequar els espais de planta baixa per ús cultural i d’interpretació del patrimoni històric del castell de Marzà.

Des del passat dimarts 9 d’abril, quan va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial, el projecte està exposat al públic per tal que el pugeu examinar i presentar-hi al·legacions si ho considereu oportú.

Podeu fer clic aquí per veure el projecte.