Limitacions en l’ús d’aigua degudes a la sequera

L’alcadessa de Pedret i Marzà ha comunicat, a través d’un BAN D’ALCALDIA, la situació d’emergència en la qual està el nostre municipi pel que fa a l’abastament d’aigua degut a la sequera.

Aquesta situació comporta majors restriccions per a la població per a tots els usos amb un seguit de mesures d’estalvi que a continuació us detallem:

 • Mesures d’estalvi: S’estableix un dotació màxima de 200 litres per habitant i dia que pot baixar fins els 160 litres en cas d’emergència extrema.
 • L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents:
  • Supressió del reg agrícola (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
  • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans i supressió total del reg).
  • Prohibició de l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes (públics i privats).
  • Prohibició total de l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials, piscines d’aigua dolça.
  • Prohibició de netejar qualsevol vehicle excepte en establiments de neteja específics.
  • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions / prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques / privades i en espais lúdics.
  • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi.

A més, s’apel·la a tota la població que faci un ús responsable dels recursos hídrics seguint el compliment d’aquestes mesures adoptades.

D’altra banda, des de l’Ajuntament es farà seguiment dels possibles incompliments que es produeixin i aquests seran notificats.
Aquestes mesures s’allargaran fins que no es desactivi l’estat d’excepcionalitat per sequera.