Exposat al públic el projecte d’actuació específica per construir un allotjament per a personal temporer

El 26 de juny de 2024 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic del ‘Projecte d’actuació específica per construcció d’un nou allotjament per a personal temporer, en edificació existent, al camí de les Encontrelles, 6’.

Podeu consultar aquí els documents exposats al públic. Teniu un mes per examinar-los i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.