Exposat al públic el projecte d’actuació específica per instal·lar dos parcs solars a l’abocador

El 26 de juny de 2024 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’exposició al públic del Projecte d’actuació específica per a la instal·lació de dos parcs solars fotovoltaics a l’abocador.

Podeu consultar aquí els documents exposats al públic. Teniu un mes per examinar-los i presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.